giấc mơ thấy vịt

Mơ thấy con mương nhỏ thấy một đàn vịt trời có ý nghĩa gì

duck_bug

Giấc mơ này của bạn mang nhiều ý nghĩa tích cực và tốt lành, đây là điềm báo trước bạn sẽ gặp may mắn, vui