điềm báo mơ thấy vợ

Nếu Mơ thấy vợ mình sống với kẻ mà mình rất căm ghét thì sao

lua

Giấc mơ này của bạn được gọi là giấc mơ tiềm thức, điều này có nghĩa là nó chỉ phản ánh đến những suy nghĩ