Nếu mà Mơ thấy mãng xà độc màu vàng tấn công ăn thịt người có điềm gì

Giấc mơ này của bạn là một dấu hiệu báo trước sự rủi ro và nguy hiểm, hãy thận trọng và cảnh giác trong một số mối quan hệ hay việc làm nào đó ở hiện tại, có thể bạn sẽ đối mặt với sự cản trở, bị phá hoại và phản bội từ kẻ xấu đấy.
độc màu vàng tấn công ăn thịt người có điềm gì?
Người hỏi: Ngo Thi Kim Anh
Email: Cptdt.kimanh@***
Câu hỏi:
Mơ thấy mãng xà độc màu vàng như con trăn khổng lồ đang nuốt sống một cô gái. Đang đứng dưới lầu, mình gọi cô ta chạy đi nhưng không kịp, rồi thấy người bị xà độc nuốt đang kêu la, người em gái và bạn thân cũng bị nó tấn công tiếp. Nhưng không cắn được mình, như vậy có ý nghĩa gì?
Giải đáp: Thân chào bạn! Với giấc mơ này bạn hãy tham khảo thêm ở mục giải mã giấc mơ thấy mãng xà & giấc mơ về màu vàng để hiểu về ý nghĩa nhé!
1-XH
Giấc mơ này của bạn là một dấu hiệu báo trước sự rủi ro và nguy hiểm, hãy thận trọng và cảnh giác trong một số mối quan hệ hay việc làm nào đó ở hiện tại, có thể bạn sẽ đối mặt với sự cản trở, bị phá hoại và phản bội từ kẻ xấu đấy.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>